ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Article Ukrainian OPEN
ГРУЩИНСЬКА, Н.М. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: трансформації; глобалізація; інновації; технологічні уклади; конкурентоспроможність; | 339.5

В статті проведений аналіз особливостей глобалізаційних процесів сучасності, обумовленихзміною технологічних укладів, технологічними трансформаціями та необхідністю активізації інноваційноїдіяльності національної економіки з метою визначення її конкурентного місця та ролі на світовій арені.
Share - Bookmark