ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ

Article Ukrainian OPEN
МОЙСЕЙ, В.І.; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: міжнародна міграція; країни-реципієнти; країни-донори; переміщення трудових ресурсів; чинники міжнародної міграції; | 339.9

У статті розглянуто основні тенденції і проблеми міжнародної міграції трудових ресурсів.Розкрито, що дія будь-якого чинника міжнародної трудової міграції повинна обов’язково досліджуватися усукупності, враховуючи вплив інших чинників.
Share - Bookmark