УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ПРИКЛАДІ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДП «AVON UKRAINE»

Article Ukrainian OPEN
Дяченко, Т.О. ; Анісімова, О.І. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.131.7.001.57; 339.72 (045)

Зовнішня торгівля на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. Це зумовлено в значній мірі розвитком спеціалізації та кооперації виробництва в міжнародному масштабі, скасуванням ряду обмежень у міжнародній торгівлі, високими темпами розвитку нових індустріальних країн. Панівні позиції в світовій торгівлі посідають розвинуті країни. Найбільшими експортерами світу є: США, ФРН, Японія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, Бельгія.
Share - Bookmark