ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Немеш, Г.О.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.9

В даній статті проаналізовано сутність міжнародної конкурентоспроможності. Акцентується увага на ролі проведення більш активної державної інноваційної політики в досягненні та утриманні міцних ринкових позицій вітчизняними підприємствами та запропоновані можливі стратегічні орієнтири подальшої державної економічної політики України щодо підвищення рівня їх конкурентоспроможності на найближчі 10 років.
Share - Bookmark