КРЕДИТНІ ПІДХОДИ ДО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Біскупська, І.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: оновлення; комерційний кредит; лізинг; іпотека; банківський кредит; основні фонди; механізми; ефективність; обновление; коммерческий кредит; лизинг; ипотека; банковский кредит; основные фонды; механизмы; эффективность; update; commercial loans; leasing

 Стаття присвячена обґрунтуванню та характеристиці механізмів оновлення основних фондів авіатранспортних підприємств на основі залучення комерційного, лізингового, іпотечного та банківського кредитів.  Статья посвящена обоснованию и характеристике механизмов обновления основных фондов авиатранспортных предприятий на основе привлечения комерческого, лизингового, ипотечного и банковского кредитов.  Paper is devoted to the explanation of the mechanisms and characteristics of capital renewals airline companies on the basis of attracting commercial, lease, mortgage and bank loans.
Share - Bookmark