СЕМАНТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Article Ukrainian OPEN
Бакурова, А.В.; Запорізький національний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 519.17 [УДК 330.46]

Запропонована в статті семантична модель поняття процесу самоорганізації є конструктивною схемою для дослідження життєздатності складних соціально-економічних систем. Підхід семантичного моделювання є універсальним інструментом формування номологічного базису при побудові нових теорій для вивчення соціально-економічних систем.
Share - Bookmark