СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ, МЕНЕДЖЕРІВ І ВИКОНАВЦІВ

Article Ukrainian OPEN
Скібіцький, О.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: соціалізація; соціальна відповідальність; інтернальність особистості; екстернальність особистості; социализация; социальная ответстенность; интернальность личности; эктернальность личности; socialization; social responsibility; internality of personalitie

 Розкрито значення соціалізації особи у формуванні її соціальної відповідальності та усвідомленні групових та індивідуальних норм поведінки, визначено соціальну відповідальніть як стійку особистісну властивість менеджера.  Раскрыто значение социализации личности при формировании ее социальной ответственности и осознании групповых и индивидуальных норм поведения, социальная ответственность определена как стойкое личностное свойство менеджера.  The value of socialization of person is exposed in forming of it social responsibility and awareness of group and individual codes of conduct, certainly social response as proof personality property of manager.
Share - Bookmark