РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Абсалямова, Я. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: професійна самореалізація викладача, професіоналізм викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу | УДК 378.126

Наукова стаття розкриває сутність та важливість розвитку професіоналізму викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу у процесі професійної самореалізації та визначає напрями подальших наукових досліджень. Стаття доводить, що розвиток професіоналізму цієї категорії викладачів має інтенсивний перебіг на всіх етапах самореалізації.
Share - Bookmark