ДЖЕРЕЛА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Богушко, О.М. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 061.5 (076.5) [УДК 657.424.]

В статті проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення оптимальних джерел формування позикового капіталу підприємств авіаційної галузі, що є невід’ємною частиною механізму формування капіталу. Відзначено основні тенденції, які, на сьогодні, характерні для підприємств авіаційної галузі.
Share - Bookmark