ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇЇ РІВЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
ЗАГУРСЬКИЙ, О.М.; ДННУ «Академія фінансового управління» (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: економічна доступність продовольства; ефективність виробництва; норми споживання продовольчих продуктів; раціон; продовольча безпека; | 338/439/02(477)

У статті проведено теоретичне дослідження поняття, ключових характеристикпродовольчої безпеки країни та критеріїв оцінки її рівня. Проведено статистичний аналіз стану продовольчоїбезпеки України, визначено основні фактори, що вплинули на її рівень у 2012 році. Обґрунтовано доцільністьзастосування протекціоністсько-продовольчої державної політики.
Share - Bookmark