ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Article Ukrainian OPEN
ТКАЛЕНКО, С.І.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: глобалізація; регіоналізація; інтеграція; внутрішньорегіональна торгівля; стратегії; бізнес і ТНК; | 339.9.

Досліджується вплив глобалізації, регіоналізації на бізнес, перш за все ТНК. Зазначається, що ці процеси передбачають пожвавлення міжнародної взаємодії та зростанню відкритості економіки, й приносять як позитивний, так і негативний ефект. Увага акцентується на тому, що великі підприємства зосереджують свою діяльність переважно у регіональних блоках, в межах тріади, де на підставі статистичного аналізу показано, що внутрішньорегіональна торгівля становить більше 50%. У зв’язку з цим слід враховувати особливості регіональних блоків, вплив глобалізацій них інтеграційних процесів в процесі розробки стратегій бізнесу для досягнення своїх цілей.
Share - Bookmark