ВІД ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ДО СИСТЕМОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Article Ukrainian OPEN
ПУНЬКО, Б.М.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ; КОНОПЛЯНКО, З.Д.; Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, професор кафедри комп'ютерних технологій ; ПЕЛЕНСЬКИЙ, Р.О.; магістр з менеджменту, інженер-програміст ГО СП «Моторзапчастини» ; СМОЛИНЕЦЬ, І.Б.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: економічна кібернетика; теорія системології; системологічні галузі; інноваційно- інформаційно-інвестиційна економіка («економіка трьох І» – інновація, інформація, інвестиція); | 005:63: 330.341.1:330.46 (075.8) [004.3]

Визначено сутність економічної кібернетики, як науки і навчальної спеціальності. Охарак-теризовано зміст і сутність базової, фундаментальної та спеціальної підготовки магістрів з економічної кі-бернетики. Подається освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця – магістра з економічної кібернети-ки. Узагальнено теорію системології у контексті моделювання сучасної інноваційно-інформаційно-інвестиційної економічної системи.
Share - Bookmark