ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ШКІЛ ЩОДО ПОБУДОВИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Article Ukrainian OPEN
Попельнюхов, Р.В.; Національної Академії Наук України. (2013)
 • Publisher: Національний Авиаційний Університет
 • Subject: УДК 330.322

В статті досліджено неокласичну та кейнсіанську економічні теорії з метою виявлення зв’язку інвестицій з основними макроекономічними показниками. Наведено математичні моделі впливу інвестицій на економічне зростання та його наслідками.Запропоновано  використання модельного апарату для розробки інвестиційної політики та подальших емпіричних досліджень впливу інвестицій на подолання кризових явищ в економіці України.
 • Metrics
  1
  views in OpenAIRE
  0
  views in local repository
  0
  downloads in local repository
Share - Bookmark