ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
МУШНИКОВ, О.О.; Українська інженерно-педагогічна академія (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: фінансові ресурси; підприємство; національна економіка; інноваційно-інвестиційний розвиток; венчурне фінансування; | 658.15

В статті пропонована класифікація фінансових ресурсів інноваційно-інвестиційного розвит-ку підприємств з виділенням специфічної форми інвестування – венчурного капіталу. Визначені ознаки венчур-ного інвестування, можливість використання в умовах функціонування національної економіки взагалі, а та-кож до життєвого циклу конкретного суб’єкта господарювання.
Share - Bookmark