ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Юр’єва, Т.Г.; Національний авіаційний університет України ; Степанова, А.В.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 368.03(477)(045)

У статті досліджено теоретичні й організаційно-методологічні засади формування страхового ринку в Україні, розкрито його сутність і особливості. Встановлено вплив державного регулювання на функціонування та стратегічний розвиток страхового ринку.
Share - Bookmark