РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ МАКРОПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Article Ukrainian OPEN
Темник, I.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: міжнародний туризм; соціокультурні комунікації; макропроект міжнародного туризму; культура; международный туризм; социокультурные коммуникации; макропроект международного туризма; культура; international tourism; socio-cultural communication

 У статті порушено проблему реалізації в Україні масштабних макропроектів міжнародного туризму як організаційного середовища для розвитку соціокультурних комунікацій на міжнародному рівні. В статье рассмотрена проблема реализации в Украине масштабных макропроектов международного туризма как организационной среды для развития социокультурных коммуникаций на международном уровне. In the article considered the problem of realization in Ukraine macro-scale international tourism as an institutional environment for socio-cultural communications at the international level.
Share - Bookmark