ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОСНОВА ЇЇ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ

Article Ukrainian OPEN
Овсак, О.П. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет

 В статті розглянуті напрямки антикризового розвитку лізингової компанії на основі забезпечення її фінансової стабілізації. Проведено моделювання реструктуризації лізингового портфелю компанії ВАТ «Укртранслізинг». Обґрунтована доцільність використання операційного лізингу для підвищення фінансової стійкості цієї компанії.  Article is devoted to the consideration of anticrisis development on the basis of financial stability provision. Performed are leasing portfolio restructurisation modeling of JSC «Ukrtransleasing». Justified are advisability of operative leasing usage for this company’s financial stability increasing.
Share - Bookmark