ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Article Ukrainian OPEN
Зарубінська, І. Б. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: соціальна компетентність, соціальний інтелект, соціальні вміння, комунікативна компетентність, когнітивна компетентність, навички невербального декодування. | 005.336 [УДК 378 035]

У статті дається визначення поняття соціального  інтелекту як когнітивної складової соціальної компетентності. Розглядається історія розвитку цього феномену та аналізується досвід його експериментального дослідження. Обґрунтовується висновок про те, що на сьогоднішній час не існує єдиного уніфікованого інструменту вимірювання соціального інтелекту: усі згадані методики досліджують кількісні та якісні показники розвитку окремих його аспектів, тому мають використовуватися як взаємодоповнюючі, а висновок про рівень розвитку когнітивного компоненту та соціального інтелекту в цілому має бути результатом глибокого аналізу взаємодоповнюючих та взаємоперевіряючих фактів.
Share - Bookmark