СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Ареф’єв, С.О.; Європейський університет, м. Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 011 [УДК 658]

У статті досліджено визначення та обґрунтування складових організаційного потенціалу промислових підприємств на підставі функціонального підходу та системи забезпечення, яка дозволить більш повно реалізувати його елементи при взаємному задієнні.
Share - Bookmark