РОЗРОБКА КАРТИ ЗНАНЬ ПРО СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Іванченко, Н.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: економічна безпека підприємства; карти знань; онтології; управління знаннями | УДК 519.01

 У статті доведено важливість управління знаннями підприємства для досягнення конкурентних переваг. Обгрунтовано необхідність розробки карти знань про стан економічної безпеки підприємства.
Share - Bookmark