Економіко-математичне моделювання економічних об’єктів

Article Ukrainian OPEN
Олешко, Т.І.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.025.6

Для економічної кібернетики найбільшу практичну цінність становить економіко-математичне моделювання, яке направлене на дослідження економічних об’єктів засобами математичного моделювання з урахуванням специфіки галузі економіки. Розглядається один із таких методів – метод зважених траєкторій, який дозволяє обчислювати не лише ймовірність перебування економічної системи в множині особливих станів , а й ймовірність попадання системи в цю множину протягом деякого часу.
Share - Bookmark