СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Помиткіна, Л. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: позиція, становлення, життєва позиція особистості, студентська молодь, прийняття стратегічного життєвого рішення. | УДК 159.923-057.87

У статті розглядаються психологічні особливості прийняття стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції, проаналізовані погляди вчених, подані результати емпіричного дослідження особливостей прийняття студентами стратегічного життєвого рішення з визначення власної життєвої позиції. Прийняття стратегічних життєвих рішень є складним особистісно детермінованим циклічним процесом, який відбувається на основі психічного оберту, актуалізує ціннісно-мотиваційні, емоційно-почуттєві, інтелектуальні та вольові психологічні механізми і призводить до життєвого самовизначення, зменшення невизначеності вихідної ситуації вибору. В основі усіх рішень лежить життєва позиція особистості, оскільки процес її формування відбувається з дитинства. Результати емпіричного дослідження показали, що прийняття студентами стратегічного життєвого рішення з визначення життєвої позиції відбувається як свідомий акт самопізнання та самоконституювання на основі ціннісної орієнтації особистості у навколишньому світі, у тому числі й ціннісного ставлення до себе та до інших людей, як результат засвоєння соціальних норм та під впливом культурного середовища.
Share - Bookmark