ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
РИЧКА, М.А.; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету, ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ; КУЛЬБІДА, М.В.; Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: державний борг; експорт; платоспроможність; управління боргом; | 339.72.053.1(045)

у статті розглядається загальна макроекономічна ситуація, що пов’язана із зовнішнім бор-гом. Проаналізовано сучасні тенденції управління зовнішніми позиками країн, зокрема України. Розкрито впливзовнішніх позик країн світу на економічні показники України.
Share - Bookmark