ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Article Ukrainian OPEN
СОБКЕВИЧ, О. В.; Національного інституту стратегічних досліджень (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: промислова політика; легка промисловість; внутрішній ринок; імпортозаміщення; інноваційний потенціал; | 338.45.01(477)

У статті проаналізовано стан легкої промисловості України, розкрито її проблеми на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки. Визначено напрями промислової політики держави щодо підвищення потенціалу легкої промисловості, реалізація яких сприятиме зміцненню конкурентних позицій галузі, забезпеченню її розвитку на інноваційній основі, задоволенню споживчого попиту на внутрішньому ринку України, розвитку суміжних галузей.
Share - Bookmark