Texture shaping in modern fashion design

Article OPEN
Kisil, M. (2016)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Form; clothes; fashion; texture; shaping. | 746.4 [7.05] | Форма; одежда; дизайн одежды; фактура; формообразование. | Форма; одяг; дизайн одягу; фактура; формоутворення. | 256.2 [1.15]

The article deals with the texture that have formative properties. The study identified such texture as single cut, topstitch, in stitch and origami. The process of shaping garments was considered in the «concept of shaping —structure of form — texture». В статье рассмотрены фактуры, которые имеют формообразующие свойства. В результате исследования были определены такие формообразующие фактуры как цельнокроеные, настрочные, втачные и оригами. Процесс формообразование одежды был рассмотрен в системе «концепция формообразования —структура формообразования — фактура». В статті розглядаються сучасні тенденції у формоутворенні одягу, зокрема виділяється такий напрямок як фактурне формоутворення одягу. Серед всього розмаїття фактур було виокремлено суцільнокроєні фактури, нашивні та вшивні формотворчі фактури та фактура орігамі. Було встановлено зв’язки в системі «концепція формоутворення — структура форми — фактура». Результати дослідження можуть слугувати базою для визначення та формування тенденцій у формоутворенні з використанням фактур.
Share - Bookmark