ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І ПРАВОВА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ НА ТРАНСПОРТІ

Article Ukrainian OPEN
Шерепа, К.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: пасажирські перевезення; управління; пассажирские перевозки; управление; passenger transport; management

 В статті досліджено організаційну структуру і правову основа управління пасажирськими перевезеннями на транспорті.  В статье исследовано организационную структуру и правовую основу управления пассажирскими перевозками на транспорте. The article examined the organizational structure and legal framework for passenger transport in transport.  
Share - Bookmark