СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
ХИТРОВА, О.А.; Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: стратегія; стратегічні орієнтири; соціально-економічні системи; конкурентне середовище; | 339.9

В статті досліджено стратегічні аспекти управління соціально-економічними системами вумовах глобалізації. Визначено наявність постійно діючого квазікризового тиску зсередини системи та ззовні –з боку конкурентів. Доведено щодо необхідності врахування в стратегічному аспекті стратегічних орієнтирівщодо ресурсного забезпечення.
Share - Bookmark