КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ В АВІАПІДПРИЄМСТВІ

Article Ukrainian OPEN
Матвєєв, В.В. ; Шевченко, М.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: розвиток; економічна система; інновація; развитие; экономическая система; инновация; development; economic system; innovation

В статті досліджено на засадах системного підходу фактори, яки забезпечують появу інноваційної ідеї, змодельовано цей процес.В статье исследовано на принципах системного подхода факторы, которые обеспечивают появление инновационной идеи, смоделировано данный процесс.In article explored in a milieau of system approach factors, which provide the appearance of innovation ideas, simulated this process.
Share - Bookmark