ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Караєва, Н. В.; Національний технічний університет України «КПІ» ; Межевич, А.О.; Національний авіаційний університет України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.531.2(045)

В роботі розглянуто роль інвестиційної безпеки господарюючого суб’єкта в загальній структурі економічної безпеки держави, методологічні основи визначення рівня інвестиційної безпеки та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки в системі антикризового управління
Share - Bookmark