СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
ДЯЧЕНКО, Т.О.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Європейський Союз; регіональна політика; Європейський соціальний фонд; конвергенція; імплементація; | 316.3(1-61.1ЄС)(477)

В даній статті проаналізовано основні принципи, напрямки, тенденції розвитку та моделісоціального захисту в ЄС. Розглянуто пріоритети соціальної політики України та визначено, що адаптаціясоціальної політики України до стандартів ЄС полягає в реформуванні систем страхування, охорони праці,охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, пенсійної реформи, політики зайнятості.
Share - Bookmark