ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РИНКУ ЗЕРНОВИХ

Article Ukrainian OPEN
Кривицька, Н.Ю. ; Степаник, І.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: ефективність; управління; зовнішня комерційна діяльність; ринок зернових; эффективность; управление; внешняя коммерческая деятельность; рынок зевновых; efficiency; management; foreign commerce; grain market

 Проведено дослідження проблеми ефективності управління зовнішньої комерційної діяльності ринку зернових. Проведено исследования проблемы управления эффективности управления внешней коммерческой деятельности рынка зерновых.  A study of the problem of management efficiency of the foreign commerce of the grain market.
Share - Bookmark