БІФУРКАЦІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Й ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КООРДИНАТ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ

Article Ukrainian OPEN
АНДРІЙЧУК, В.Г.; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, завідувач кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: біфуркація; міжнародний поділ праці; негативний протекціонізм; явище «розсіченої» планети; стратифікація країн; некроіндустріалізм; геоекономіка; техноглобалізм; гальмування технологічного розвитку вітчизняної економіки; використання альтернативних джерел | 339.91 (477)

Проаналізовано суперечливість загальносвітового цивілізаційного поступу й чинників, акти-візуючих зміни полюсів впливу, формування нових векторів зовнішніх відносин між країнами та міжнародногоподілу праці. Окреслено тенденції у світогосподарському розвитку трансформаційно-реструктуризаційнихпроцесів, зберігаючих і навіть поглиблюючих розрив між двома групами країн – промислово-розвинутими, такраїнами, що розвиваються. Розкрито відсутність у вітчизняній економічній моделі належних стимулів доінноваційного розвитку і превалювання випуску промислової продукції III-го й IV-го технологічних укладів таобгрунтовано невідкладну необхідність здійснення диверсифікації й використання альтернативних джереленергоносіїв, проведення інноваційно-модернізаційного реформування і впровадження у виробництво високихтехнологій.
Share - Bookmark