POLITICAL AND ECONOMIC INTEGRATION OF THE COUNTRIES OF EAST ASIA AND CHINA FACTOR

Article English OPEN
МАКУХА, Ю.В.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: economic integration; East Asia; China; APR; ASEAN; APEC; EAC; free trade zone | 334.726 [339.924] | економічна інтеграція; Східна Азія; Китай; АТР; АСЕАН; АТЕС; САС; зона вільної торгівлі

 In the article several aspects of economic integration of East Asian countries is analyzed in comparison with other world integration processes (EC, NAFTA, MERCOSUR, etc.). The modern specifics of the implementation of such processes in East Asia is considered together with the influence provided by the growth of China - the biggest economy in Asia.   В статье исследуются некоторые аспекты экономической интеграции стран Восточной Азии по сравнению с другими мировыми интеграционными объединениями (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и другие). Рассмотрены особенности реализации этих процессов на современном этапе и влияние на них рост экономики крупнейшей страны Азии - Китая.  В статті досліджуються деякі аспекти економічної інтеграції країн Східної Азії у порівнянні з іншими світовими інтеграційними об’єднаннями (ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР та інші). Розглянуто особливості реалізації цих процесів на сучасному етапі та вплив на них зростання економіки найбільшої країни Азії – Китаю.
Share - Bookmark