ЩОДО ЗМІСТУ ПРАВОВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНОЮ (БЮДЖЕТНОЮ) УСТАНОВОЮ І ДЕРЖАВОЮ ЯК її ЗАСНОВНИКОМ

Article Ukrainian OPEN
Дзера, Юрій Миколайович; Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2015)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: установа; правовідносини; Бюджетний кодекс України; державна установа | 351.71 [УДК 347.122] | учреждение; правоотношения; Бюджетный кодекс Украины; государственное учреждение | institution; relationship; The Budget Code of Ukraine; government agency | 351.71 [UDC 347.122]

У статті проаналізовано і розкрито зміст правовідносин між державною (бюджетною) установою і державною як її засновником. Проведено відмежування таких правовідносин від корпоративних. В статье проанализировано и раскрыто содержание правоотношений между государственным (бюджетным) учреждением и государством, являющимся ее учредителем. Проведено разграничение таких правоотношений от корпоративных. The article analyses and elucidates the essence of the legal relations between the state (budget) institution and the state as its founder. A clear distinction is drawn between such legal relations and corporate relations.
Share - Bookmark