ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Солопенко, Р.І. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 656.656.053.13.

У статті порушуються   питання  необхідності  визначення економічної ефективності прийняття   управлінських   рішень на   авіаційному    підприємстві,  пов’язаних    з   операційною,    кадровою,   фінансовою,  інвестиційною,  інформаційно-телекомунікаційною, інноваційною, маркетингової зовнішньоекономічною діяльностями  авіаційного підприємства і пропонується  механізм економічного обґрунтування  управлінських рішень, використовуючи моделювання його показників.
Share - Bookmark