ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРАКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Говсєєва, А.І.; Національний авіаційний університет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 061.5 (045) [УДК 656.7]

В статті розглянуті основні проблеми сучасної практики ведення контрактної діяльності в авіаційній галузі. Визначені основні тенденції і мотиви змін у співпраці авіапідприємств з контрагентами. Розглянуто механізм виникнення трансакційних витрат в ході контрактної діяльності авіапідприємства. Надана класифікація трансакційних витрат. Обґрунтовано необхідність застосування впливу з метою зменшення трансакційних витрат на усіх етапах контрактного процесу. Розглянуті основні переваги, які отримає авіапідприємство від впровадження запропонованих рекомендацій.
Share - Bookmark