ОЦІНКА ТА ВИБІР ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Article Ukrainian OPEN
Мельничук, Л.Ю.; Одеський інститут фінансів УДУФМТ, Україна (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.764.1

В статті оцінюються різні варіанти застосування оптимізаційних моделей ефективності діяльності підприємств з урахуванням впливу чинників матеріального та нематеріального характеру, відповідно формулюється система розв’язання двох типів задач в залежності від знаку нематеріальних активів. Надаються рекомендації стосовно застосування їх у господарській практиці підприємств.
Share - Bookmark