РОЛЬ «ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА» В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Лисицин, В.Д.; заст. Генерального директора з якості КПО "Медапаратура" ; Лисенко, О.І.; провідний аудитор ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; провідний викладач IRCA ; Вовк, Ю.С.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 568.56(075.8)

КПО "Медапаратура" – є одним з лідерів вітчизняного медичного приладобудування. Основна задача діяльності об’єднання - розробка та серійний випуск складної медичної техніки, яка за своїми технічними параметрами і споживчими властивостями не поступається зарубіжним аналогам. Основними споживачами продукції КПО "Медапаратура" є внутрішній ринок України і країн СНД.
Share - Bookmark