НЕОБХІДНІСТЬ СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

Article Ukrainian OPEN
Абсалямова, Я. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: викладач вищого технічного навчального закладу, інтелектуальна мобільність викладача вищого технічного навчального закладу, професійна мобільність, професійна самореалізація викладача. | УДК 378.126(043.3)

У статті розкривається сутність та доводиться важливість процесу професійної самореалізації викладача вищого технічного навчального закладу. Автор дає визначення професійної самореалізації викладача. Обґрунтовується необхідність сформованості професійної мобільності як передумова його професійної самореалізації. Наголошується зокрема на ролі інтелектуальної мобільності у професійній самореалізації викладача вищого технічного навчального закладу. Визначаються напрями подальших наукових досліджень означеної проблеми.
Share - Bookmark