ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ

Article Ukrainian OPEN
Пахомов, В. І. ; Лукашова, І. В. ; Русецький, С. О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: фізичне виховання, студенти, вдосконалення, здоров’я, гіподинамія. | 371.71 (045) [УДК 378.14]

У статті розглянуто фізичне виховання як основу гармонійного розвитку молоді. Досліджено умови фізичного вдосконалення та його вплив на розвиток особистості під час навчання. З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку суспільства фізична досконалість визначається як оптимальний рівень всебічної рухової підготовленості людини, яка необхідна їй у сфері соціально-зумовлених видів діяльності. Доведено, що у процесі навчальної діяльності на системи організму студентів діє значна кількість негативних факторів, які викликають відхилення в стані здоров’я.
Share - Bookmark