ПОМИЛКИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Article Ukrainian OPEN
Хоролець, О.В.; Віцепрезидент, ТОВ «Ліга Інвест» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.7.012

Стаття присвячена дослідженню регуляторних помилок , що створили передумови виникнення світової фінансової кризи. Особливу увагу приділено розповсюдженню кризових явищ у реальний сектор економіки, та аналізу шляхів поширення на економіки країн, що розвиваються.
Share - Bookmark