ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Article Ukrainian OPEN
Полінчик-Ярова, Т.В.; Національний університет харчових технологій, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 6588 [УДК 004]

Розглянуто важливість інформаційного забезпечення як основної складової прийняття ґрунтовних управлінських рішень в конкурентному середовищі. Розглянуто доцільність проведення маркетингових досліджень. Проаналізовано  поняття „маркетингові дослідження”, класифікація та види. Запропоновано авторське визначення поняття „маркетингові дослідження” та їх класифікація.
Share - Bookmark