ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАНГ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПАРТНЕРСТВІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Article Ukrainian OPEN
Ейсмонт, С.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: авіароботи; прогнозування; аналіз; авиаработы; прогнозирования; анализ; airworks; prognostications; analysis

 Наведено методики проведення аналізу та прогнозування обсягів авіаробіт підгалуззю ЗАНГ у ринкових умовах економіки.  Приведены методики проведения анализа и прогнозирования объемов авиаработ подотраслью ЗАНГ в рыночных условиях экономики.  The methods of leadthrough of analysis and prognostication of volumes of airworks are resulted by the subindustry of ZANG in the market conditions of economy.
Share - Bookmark