НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЯК ОСНОВНОГО ФАКТОРА В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ

Article Ukrainian OPEN
ДЯЧЕНКО, Т.О.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університет ; ПОМИТКІНА, Л.Е.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університет (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: імідж; конкурентоспроможність; ринкова трансформація; | 338.43.005(045)

Дана стаття розкриває взаємозв’язок іміджу фірми з його конкурентоспроможністю. Кон-курентоспроможність можна визначити як комплексну порівняльну характеристику, яка відображає ступіньпереваг над підприємствами-конкурентами. Але при цьому є особливості завдяки яким компанія може статиконкурентоспроможною. До цих особливостей відноситься її імідж.
Share - Bookmark