СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Article Ukrainian OPEN
ЛОЖАЧЕВСЬКА, О.М.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету ; ГОРБАЧОВА, О.М.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: аеропорт; стратегія; ефективність; інфраструктура; | 656.71(477)(045)

У статті авторами запропоновано власне бачення стратегічного розвитку українських ае-ропортів. Пропонується підвищити ефективність їх діяльності на основі інфраструктурних змін та застосу-вання маркетингової концепції життєвого циклу організації в стратегічному плануванні.
Share - Bookmark