КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Article Ukrainian OPEN
Івата, В.В.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 657

Досліджено контролінг як нову концепцію управління сучасним підприємством. Наведено його сутність і значення, сформовано основні функції контролінгу та встановлено їх взаємозв’язок на всіх стадіях управлінського циклу.
Share - Bookmark