ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
Різниченко, О.В. ; Копилова, О.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інноваційний продукція; ефективність; виробництво; економіка; ринок; инновационный продукция; эффективность; производство; экономика; рынок; рroduct innovation; efficiency; production; economy; market

 Досліджено ефективність розробки, виготовлення, виведення на ринок і про-сування на ньому товарів з новими споживчими якостями й запропоновано шляхи їх удосконалення.  Исследована эффективность разработки, изготовления, вывод на рынок и продвижения на нем товаров с новыми потребительскими качествами и предложе-ны пути их усовершенствования.  The efficiency of the development, production, to market and promote it products with new consumer features and proposed ways to improve them.
Share - Bookmark