ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Кубатко, О.В.; Сумський державний університет, Україна (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 332.142.6 (045) [УДК 332.142.2]

В статті проведено комплексний аналіз еколого-економічного розвитку регіонів України. Значна увага приділена ранжуванню регіонів за еколого-економічними показниками (зокрема, використані середні показники якості довкілля та економічні досягнення). Необхідність проведення ранжування регіонів, в першу чергу обумовлена потребою побудови статистичного розподілу з метою виявлення еталонних і відстаючих регіонів.
Share - Bookmark