РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

Article Ukrainian OPEN
СТОЛЯРЧУК, Я.М.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; СТОЛЯРЧУК, В.М.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: інтелектуальна власність; ринок об’єктів інтелектуальної власності; захист прав інтелектуальної власності; патентний захист; | 061.1:332 [339.923]

У статті узагальнено основні нормативно-правові акти, які регулюють захист інтелектуа-льної власності в Україні та оцінено їх ефективність. Доведено, що вітчизняний ринок інтелектуальної влас-ності дотепер не позбавився такого негативного явища, як тінізація, що закріпило за Україною негативнийстатус однієї з головних європейських країн-піратів і вимагає докорінного поліпшення ситуації із забезпечен-ням охорони інтелектуальної власності.
Share - Bookmark