ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ТА ЇЇ ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ У ПАКЕТІ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ LINDO

Article Ukrainian OPEN
Юн, Г.М.; Національний авіаційний університет, м.Київ ; Сулима, Л.О.; Національний авіаційний університет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 658.336 [УДК 658.152.003.12]

Розроблено економіко-математичну модель функціонування авіаційного навчального центру як інвестиційного проекту, що дає можливість враховувати попит на його послуги, наявні ресурси центру та нормативні вимоги до підготовки авіаційного персоналу. Виконано числову реалізацію даної моделі у ППП LINDO.
Share - Bookmark